Skip to main content

Wywiad z Piotrem Jezierskim
wicedyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA w Poznaniu
specjalistą ds. IT


Czy trudno jest zaliczyć Liceum korzystając z Waszej platformy?

Nasza platforma jest przystosowana do pracy nie tylko na laptopach, ale także tabletach i smartfonach. Można równolegle korzystać z przeglądarki internetowej, jak i zainstalować aplikację mobilną Moodle. Logując się do aplikacji mobilnej możesz używać kodu QR, generowanego w Twoim profilu. Cała nauka jest bardzo prosta. Wystarczy systematyczność i zapał do nauki.

Na czym polega nauka na Waszej platformie licealnej?

Nauka w Liceum on-line składa się z kilku elementów:

  1. Zapoznawanie się z materiałami dostępnymi w kursach przedmiotowych.
  2. Wykonawanie testów na bieżąco po każdej przerobionej części materiału.
  3. Wykonywanie zadań otwartych - nauczyciel ocenia zadania.
  4. Uczestnictwo w spotkaniach Zoom z nauczycielami. W trakcie spotkań video nauczyciele omawiają trudniejsze zagadnienia oraz wyjaśniają niezrozumiałe pojęcia.
  5. Wykonywanie próbnych zadań egzaminacyjnych - nauczyciel ocenia przed właściwym egzaminem eksternistycznym.

Czy na platformie jest kontakt z nauczycielami oraz innymi osobami uczącymi się?

Z nauczycielem w liceum on-line można kontaktować się na trzy sposoby - bezpośrednio pisząc wiadomość na platformie, przez forum przedmiotowe lub uczestnicząc w regularnych spotkaniach Video Zoom. Te spotkania umożliwiają również kontakt z innymi użytkownikami naszej platformy.

Bardzo ważnym elementem nauki online jest wsparcie w postaci kontaktów z innymi słuchaczami.

Nie odkładaj nauki na później

Nie czekaj na idealny moment, aby skończyć liceum. Możesz zapisać się w każdej chwili, ale jeśli TERAZ tego nie zrobisz, to nigdy nie ukończysz liceum.