Skip to main content
Wywiad z nauczycielką języka angielskiego
Joanna Jankowska - język angielski

Wywiad z Joanną Jankowską
nauczycielką języka angielskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA w Poznaniu


Jakie są pytania na egzaminie z języka angielskiego?

Pytania na egzaminie eksternistycznym z języka angielskiego składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.

Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Mogą to być np. zadania wyboru wielokrotnego wyboru lub zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje krótką lub dłuższą odpowiedź. Wśród zadań otwartych w arkuszu znajdą się: zadania z luką, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski, zadania krótkiej odpowiedzi, zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Ile trzeba zdobyć punktów, aby zaliczyć egzamin eksternistyczny?

Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych przedmiotów wyraża się w stopniach według skali stopni szkolnych − od 1 do 6. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danego przedmiotu na stopień szkolny dokonuje się w następujący sposób:

  • stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów
  • stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów
  • stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów
  • stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów
  • stopień dopuszczający (2) – od 30% do 45% punktów
  • stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

Gdzie można znaleźć przykładowe testy egzaminacyjne?

W trakcie spotkań Zoom na naszej platformie edukacyjnej oprócz bieżących zagadnień omawiamy również przykładowe zadania egzaminacyjne.

Na platformie znajdziecie informator wraz z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym oraz próbny egzaminy eksternistyczny z języka angielskiego. Można go wykonać na miesiąc przed egzaminem. Otrzymacie ode mnie wtedy informację zwrotną w postaci wskazówek oraz ocenę za egzamin próbny.

Warto również wykonać wszystkie quizy oraz zadania otwarte, które również na bieżąco oceniam.

Zachęcam do pracy.

Last but not least

Angielski otacza nas na co dzień, staraj się wykorzystać to w podnoszeniu swoich kompetencji językowych. Oglądasz film? Wyłącz polski dźwięk, a włącz napisy (najlepiej angielskie). Szukasz informacji w internecie? Spróbuj wpisać zapytanie po angielsku. Ktoś z twoich domowników zna angielski choć trochę? Porozmawiajcie uśmiech

Good luck!