Skip to main content
Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie jest dyscypliną, przedmiotem humanistycznym, który zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi. Jest to w zasadzie nieograniczony zbiór informacji dotyczących (bezpośrednio lub pośrednio) socjologicznego ujęcia społeczeństwa oraz wszelkich relacji, które w nim zachodzą oraz ich skutków. 

Zakres tematyczny pokrywa się częściowo z zagadnieniami historii.

Wiedza o społeczeństwie to między innymi zagadnienia dotyczące:

  • społeczeństwa - typy społeczeństw, struktury społeczeństwa itp.
  • ustroju państwa Polskiego - prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, działalności sądów, prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej,
  • polityki - przemiany polityczne w Polsce po 1989 r., partie polityczne i inne metody działalności społecznej, kulturze politycznej,
  • politologii - definicje odnoszące się do zagadnień państwa, prawa (w ujęciu organizacyjnym), organizacji międzynarodowych itp.

Przygotuj się lepiej i zapoznaj się z informatorem z przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" dla liceum dla dorosłych.


Zadanie przykładowe z informatora

Tekst 1. O jednym z organów państwa
Organ ten bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza też, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny. […] [C]o roku przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych, w wyniku których przedstawia sprawozdanie ukazujące całościowy obraz państwa.

https://www.[...].gov.pl

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Społeczeństwo!

Jesteśmy osobami dorosłymi, funkcjonujemy w społeczeństwie. Warto bliżej poznać i przypomnieć sobie reguły jakie w nim obowiązują. Aby być aktywnym uczestnikiem zmian, trzeba mieć pojęcie o ich funkcjonowaniu.