Skip to main content
Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Zostań osobą przedsiębiorczą! Wiadomości z podstaw przedsiębiorczości to wiedza, która przyda się Państwu w życiu codziennym oraz umożliwi aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym. Bycie osobą przedsiębiorczą, to nie tylko umiejętność podejmowania decyzji, ale również wiedza z zakresu życia gospodarczego na podstawie której takie trafne decyzje można podejmować. Dlatego zachęcam Państwa do nauki przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości".

Przed egzaminem eksternistycznym, zapoznaj się z informatorem:
INFORMATOR o egzaminie eksternistycznym z podstaw przedsiębiorczości z zakresu 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Zadanie przykładowe z informatora

Oceń prawdziwość podanych informacji dotyczących polityki budżetowej państwa.
Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Zostań osobą przedsiębiorczą!

Wiadomości z podstaw przedsiębiorczości to wiedza, która przyda się Państwu w życiu codziennym oraz umożliwi aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym.