Skip to main content
Matematyka

Matematyka


Zadanie przykładowe z informatora

Pan Kowalski wpłacił do banku 10 000 zł na dwuletnią lokatę z rocznym oprocentowaniem równym 2% (już po uwzględnieniu podatków). Po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki od aktualnego kapitału znajdującego się na lokacie – zgodnie z procentem składanym.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Samodzielne liczenie zadań.

Przygotowując się do egzaminu eksternistycznego warto starać się samodzielnie rozwiązać jak najwięcej zadań.