ZANIM PRZYSTĄPISZ DO EGZAMINU
Dokładnie przeanalizuj Informator, ponieważ zawiera on informacje dotyczące formuły egzaminu, zasad oceniania i, przede wszystkim,  standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od sesji jesiennej 2016 z zakresu liceum ogólnokształcącego JĘZYK POLSKI

Egzamin eksternistyczny z języka polskiego obejmuje:

  1. wiedzę i umiejętności z zakresu języka,
  2. wiedzę i umiejętności z zakresu literatury,
  3. wiedzę i umiejętności z zakresu redagowania tekstów,
  4. znajomość treści i problematyki lektur.

W czasie egzaminu rozwiązując test:

  • przeczytaj uważnie tekst, do którego odnoszą się zadania,
  • bardzo uważnie czytaj polecenia,
  • udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony, ponieważ i tak oceniane są tylko odpowiedzi pierwsze w kolejności.
 

 

 

Back to top