Skip to main content
Język angielski

Język angielski

Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego trwa 120 minut i składa się z jednej części, zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny z zestawem 30 zadań.

Większość z tych zadań pogrupowana jest w wiązki zawierające od 2 do 4 podpunktów, połączone jednym poleceniem, np. otrzymają Państwo do przeczytania tekst, do którego przygotowano 4 zadania zamknięte co stanowi jedną wiązkę. Każde z zadań wiązki będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań może się składać zarówno z zadań zamkniętych, jak i z zadań otwartych.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego składa się z zadań sprawdzających znajomość środków językowych, czyli słownictwa i struktur gramatycznych oraz bada umiejętności rozumienia wypowiedzi pisemnej, reagowania na wypowiedź, przetwarzania i tworzenia własnej wypowiedzi.

1. Rozumienie tekstów pisanych.
2. Reakcje językowe i znajomość funkcji językowych.
3. Znajomość środków językowych.
4. Przetwarzanie informacji.
5. Wypowiedź pisemna.
Najwyżej punktowanym elementem jest przekazanie jak największej liczby podanych informacji. 

Przed egzaminem eksternistycznym, zapoznaj się z informatorem:
INFORMATOR o egzaminie eksternistycznym z języka angielskiego z zakresu 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Zadanie przykładowe z informatora

Uzupełnij poniższe dwa minidialogi. Wybierz spośród podanych opcji brakującą wypowiedź. Wybierz jedną z liter: A, B albo C

Dialog 1:
X: I have lost my credit card.
Y: __________________________

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

 

Dialog 2:
X: __________________________
Y: Not at all.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Learn English

Język angielski to jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Znajomość angielskiego ma wpływ na powodzenie w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym.