Skip to main content
Geografia

Geografia

Zapraszam na przygodę z geografią. Wiele zagadnień poruszanych tutaj jest Tobie już znanych z wcześniejszych etapów edukacyjnych lub wiedzy z życia codziennego. Przygotuj się na ciekawą przygodę.

Przed egzaminem eksternistycznym, zapoznaj się z informatorem:
INFORMATOR o egzaminie eksternistycznym z geografii z zakresu 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Zadanie przykładowe z informatora

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Polska i Świat

Kto z nas nie lubi podróżować i poznawać świata, dlatego nauka tego przedmiotu jest wielką przygodą. Pozwala również dostrzec go jako pewną całość.