Skip to main content
Chemia

Chemia


Zadanie przykładowe z informatora

Zanieczyszczenia przemysłowe, komunalne i motoryzacyjne gleby powodują skażenie roślin metalami ciężkimi. W glebach kwaśnych metale ciężkie wchodzą w skład m.in. rozpuszczalnych soli, więc ich kationy są łatwo pobierane przez rośliny. Stosowanie jako nawozu siarczanu(VI) amonu ((NH4)2SO4) lub saletry amonowej (NH4NO3) obniża pH gleby, co powoduje większą dostępność metali ciężkich dla roślin. W glebach wapnowanych, o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym, takie zagrożenie jest mniejsze, gdyż metale ciężkie przyjmują postać trudno rozpuszczalnych tlenków lub wodorotlenków. Korzystne jest też stosowanie obojętnych nawozów, takich jak saletra wapniowa (Ca(NO3)2), lub saletra sodowa (NaNO3) . Zawierają one kationy metali lekkich i dzięki temu ograniczają przyswajanie kationów metali ciężkich przez rośliny.

Na podstawie: S. Gruca-Królikowska, W. Wacławek, Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, R. 11, nr 1–2, 2006.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

„Nie ma nic bardziej pasjonującego niż chemia.”

– Marie Curie
Source: https://polishgeno.com/cytaty/2238