Te przedmioty musisz zdać, aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum ‎ogólnokształcącego:‎

 • język polski
 • język obcy (jeden z następujących: angielski, ‎francuski, niemiecki, rosyjski)‎
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • geografia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości.

 

Back to top