Skip to main content
Egzamin eksternistyczny

Wszystko o egzaminach eksternistycznych

Gdzie?

Warszawa (OKE Warszawa)

Kraków, Lublin, Rzeszów (OKE Kraków)

Wrocław (OKE Wrocław)

Gdańsk, Bydgoszcz (OKE Gdańsk)

Poznań, Szczecin, Gorzów (OKE Poznań)

Bielsko-Biała, Bytom (OKE Jaworzno)

Łódź, Kielce (OKE Łódź)

Łomża (OKE Łomża)


Kiedy?

do wyboru w lutym lub/i w październiku

zawsze pierwsze trzy weekendy lutego i października

piątki godz. 15.00, soboty i niedziele 9.00 i 12.30

Terminy egzaminów eksternistycznych w sesji  - luty 2024 r:

 1. z języka polskiego - 2 lutego 2024 r. (piątek), godz. 15.00
 2. z informatyki - 3 lutego 2024 r. (sobota), godz. 9.00
 3. z wiedzy o społeczeństwie -  4 lutego 2024 r. (niedziela), godz. 9.00
 4. z chemii - 4 lutego 2024 r. (niedziela), godz. 12.30
 5. z biologii - 9 lutego 2024 r. (piątek), godz. 15.00
 6. z matematyki - 10 lutego 2024 r. (sobota), godz. 9.00
 7. z historii - 10 lutego 2024 r. (sobota), godz. 12.30
 8. z geografii -  11 lutego 2024 r. (niedziela), godz. 9.00
 9. z podstaw przedsiębiorczości - 11 lutego 2024 r. (niedziela), godz. 12.30
 10. z fizyki - 16 lutego 2024 r. (piątek), godzina 15.00
 11. z języka obcego nowożytnego: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego - 17 lutego 2024 r. (sobota), godz. 9.00

Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_EKSTERNISTYCZNY/harmonogram_sesja_zimowa_2024.pdf


Jak?

tylko egzaminy pisemne

każdy egzamin maksymalnie 120 minut (język polski 150 minut)

wystarczy 30% punktów, aby zdać egzamin

po zdaniu egzaminów można zdawać maturę i pójść na studia

niektóre egzaminy są naprawdę proste

Przykładowe pytanie egzaminacyjne z podstaw przedsiębiorczości.

Sprawdź, czy poradziłbyś sobie z takim pytaniem:

Jedna z faz cyklu koniunkturalnego charakteryzuje się spadkiem produkcji, poziomu inwestycji i popytu konsumpcyjnego. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przedstawiony opis dotyczy fazy:
A. recesji.
B. depresji.
C. rozkwitu.
D. ożywienia.


Artykuły o egzaminach eksternistycznych:

Egzamin

Na egzamin przyjdź na luzie. Nie musisz się specjalnie ubierać. Pamiętaj o dowodzie osobistym.